Arabe | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Er understøttelsen skattefri?
هل السعر خال من الضريبة؟
Demander si les allocations sont imposables
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Er plejebistanden skattepligtig?
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Demander si les allocations sont imposables
Hvilken understøttelse vil jeg få?
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Demander quelles compensations vous recevrez
Påvirker understøttelsen andre fordele?
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Kan jeg appellere en beslutning?
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Demander si vous pouvez contester la décision
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances