Chinois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Er understøttelsen skattefri?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Demander si les allocations sont imposables
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Er plejebistanden skattepligtig?
该津贴是否要纳税?
Demander si les allocations sont imposables
Hvilken understøttelse vil jeg få?
我能拿到什么福利?
Demander quelles compensations vous recevrez
Påvirker understøttelsen andre fordele?
这个津贴是否影响其他福利?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Kan jeg appellere en beslutning?
我能否申诉反对某个决定?
Demander si vous pouvez contester la décision
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
如果情况有所改变我该如何做?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances