Hongrois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Er understøttelsen skattefri?
Adómentesek a juttatások?
Demander si les allocations sont imposables
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Er plejebistanden skattepligtig?
Adóköteles a támogatás?
Demander si les allocations sont imposables
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Demander quelles compensations vous recevrez
Påvirker understøttelsen andre fordele?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Kan jeg appellere en beslutning?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Demander si vous pouvez contester la décision
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances