Néerlandais | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Er understøttelsen skattefri?
Is de uitkering belastingvrij?
Demander si les allocations sont imposables
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Er plejebistanden skattepligtig?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Demander si les allocations sont imposables
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Demander quelles compensations vous recevrez
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Kan jeg appellere en beslutning?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Demander si vous pouvez contester la décision
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances