Portugais | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Er understøttelsen skattefri?
O subsídio é isento de impostos?
Demander si les allocations sont imposables
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Er plejebistanden skattepligtig?
O subsídio é tributável?
Demander si les allocations sont imposables
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Quais benefícios vou receber?
Demander quelles compensations vous recevrez
Påvirker understøttelsen andre fordele?
O subsídio afeta outros benefícios?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Kan jeg appellere en beslutning?
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Demander si vous pouvez contester la décision
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances