Tchèque | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Er understøttelsen skattefri?
Musím platit daně z dávek?
Demander si les allocations sont imposables
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Er plejebistanden skattepligtig?
Je podpora zdanitelná?
Demander si les allocations sont imposables
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Jakou podporu dostanu?
Demander quelles compensations vous recevrez
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Kan jeg appellere en beslutning?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Demander si vous pouvez contester la décision
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances