Tchèque | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Estas la poŝmono imponibla?
Musím platit daně z dávek?
Demander si les allocations sont imposables
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Estas la poŝmono imponibla?
Je podpora zdanitelná?
Demander si les allocations sont imposables
Kio profitojn mi ricevas?
Jakou podporu dostanu?
Demander quelles compensations vous recevrez
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Demander si vous pouvez contester la décision
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances