Néerlandais | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Onko avustus verovapaata?
Is de uitkering belastingvrij?
Demander si les allocations sont imposables
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Onko tuki veronalaista?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Demander si les allocations sont imposables
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Demander quelles compensations vous recevrez
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Voinko valittaa päätöksestä?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Demander si vous pouvez contester la décision
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances