Suédois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Onko avustus verovapaata?
Är bidraget skattefritt?
Demander si les allocations sont imposables
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Onko tuki veronalaista?
Ska bidraget beskattas?
Demander si les allocations sont imposables
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Vilka förmåner får jag?
Demander quelles compensations vous recevrez
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Voinko valittaa päätöksestä?
Kan jag överklaga beslutet?
Demander si vous pouvez contester la décision
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances