Tchèque | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Onko avustus verovapaata?
Musím platit daně z dávek?
Demander si les allocations sont imposables
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Onko tuki veronalaista?
Je podpora zdanitelná?
Demander si les allocations sont imposables
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Jakou podporu dostanu?
Demander quelles compensations vous recevrez
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Voinko valittaa päätöksestä?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Demander si vous pouvez contester la décision
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances