Néerlandais | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Is de uitkering belastingvrij?
Demander si les allocations sont imposables
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Demander si les allocations sont imposables
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Demander quelles compensations vous recevrez
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Est-ce que je peux faire appel ?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Demander si vous pouvez contester la décision
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances