Polonais | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Που μπορώ να βρω αν δικαιούμαι επίδομα αναπηρίας;
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Είναι το επίδομα αφορολόγητο;
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Demander si les allocations sont imposables
Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν πόσα χρήματα θα λάβω;
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν θα πάρω επίδομα φροντίδας;
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Πρέπει να είμαι συγγενής του ατόμου που φροντίζω;
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχω φροντίδα στο άτομο για να μπορώ να ζητήσω αυτή την οικονομική βοήθεια;
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Είναι φορολογητέο το επίδομα;
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Demander si les allocations sont imposables
Τι τύπου βοήθεια θα λάβω;
Jakie świadczenia dostanę?
Demander quelles compensations vous recevrez
Θα επηρεάσει το επίδομα άλλες βοήθειες που παίρνω;
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Θα επηρεάσει το επίδομα μου τη βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζω;
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης;
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Demander si vous pouvez contester la décision
Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξουν οι περιστάσεις μου;
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances