Suédois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Που μπορώ να βρω αν δικαιούμαι επίδομα αναπηρίας;
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Είναι το επίδομα αφορολόγητο;
Är bidraget skattefritt?
Demander si les allocations sont imposables
Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν πόσα χρήματα θα λάβω;
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν θα πάρω επίδομα φροντίδας;
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Πρέπει να είμαι συγγενής του ατόμου που φροντίζω;
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχω φροντίδα στο άτομο για να μπορώ να ζητήσω αυτή την οικονομική βοήθεια;
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Είναι φορολογητέο το επίδομα;
Ska bidraget beskattas?
Demander si les allocations sont imposables
Τι τύπου βοήθεια θα λάβω;
Vilka förmåner får jag?
Demander quelles compensations vous recevrez
Θα επηρεάσει το επίδομα άλλες βοήθειες που παίρνω;
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Θα επηρεάσει το επίδομα μου τη βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζω;
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης;
Kan jag överklaga beslutet?
Demander si vous pouvez contester la décision
Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξουν οι περιστάσεις μου;
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances