Suédois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Adómentesek a juttatások?
Är bidraget skattefritt?
Demander si les allocations sont imposables
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Adóköteles a támogatás?
Ska bidraget beskattas?
Demander si les allocations sont imposables
Milyen juttatásokat kaphatok?
Vilka förmåner får jag?
Demander quelles compensations vous recevrez
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Kan jag överklaga beslutet?
Demander si vous pouvez contester la décision
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances