Finnois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
L'indennità è esente da tasse?
Onko avustus verovapaata?
Demander si les allocations sont imposables
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Il sussidio è tassabile?
Onko tuki veronalaista?
Demander si les allocations sont imposables
Quali benefici riceverò?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Demander quelles compensations vous recevrez
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Posso fare ricorso contro una decisione?
Voinko valittaa päätöksestä?
Demander si vous pouvez contester la décision
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances