Polonais | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
L'indennità è esente da tasse?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Demander si les allocations sont imposables
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Il sussidio è tassabile?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Demander si les allocations sont imposables
Quali benefici riceverò?
Jakie świadczenia dostanę?
Demander quelles compensations vous recevrez
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Posso fare ricorso contro una decisione?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Demander si vous pouvez contester la décision
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances