Allemand | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Is de uitkering belastingvrij?
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Demander si les allocations sont imposables
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Wird die Unterstützung besteuert?
Demander si les allocations sont imposables
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Was für Unterstützung bekomme ich?
Demander quelles compensations vous recevrez
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Demander si vous pouvez contester la décision
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances