Chinois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Is de uitkering belastingvrij?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Demander si les allocations sont imposables
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Is de zorgtoeslag belastbaar?
该津贴是否要纳税?
Demander si les allocations sont imposables
Welke voordelen zal ik ontvangen?
我能拿到什么福利?
Demander quelles compensations vous recevrez
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
这个津贴是否影响其他福利?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
我能否申诉反对某个决定?
Demander si vous pouvez contester la décision
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
如果情况有所改变我该如何做?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances