Danois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Is de uitkering belastingvrij?
Er understøttelsen skattefri?
Demander si les allocations sont imposables
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Er plejebistanden skattepligtig?
Demander si les allocations sont imposables
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Demander quelles compensations vous recevrez
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Kan jeg appellere en beslutning?
Demander si vous pouvez contester la décision
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances