Espéranto | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Is de uitkering belastingvrij?
Estas la poŝmono imponibla?
Demander si les allocations sont imposables
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Estas la poŝmono imponibla?
Demander si les allocations sont imposables
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Kio profitojn mi ricevas?
Demander quelles compensations vous recevrez
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Demander si vous pouvez contester la décision
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances