Finnois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Is de uitkering belastingvrij?
Onko avustus verovapaata?
Demander si les allocations sont imposables
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Onko tuki veronalaista?
Demander si les allocations sont imposables
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Demander quelles compensations vous recevrez
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Voinko valittaa päätöksestä?
Demander si vous pouvez contester la décision
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances