Portugais | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Is de uitkering belastingvrij?
O subsídio é isento de impostos?
Demander si les allocations sont imposables
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Is de zorgtoeslag belastbaar?
O subsídio é tributável?
Demander si les allocations sont imposables
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Quais benefícios vou receber?
Demander quelles compensations vous recevrez
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
O subsídio afeta outros benefícios?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Demander si vous pouvez contester la décision
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances