Russe | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Is de uitkering belastingvrij?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Demander si les allocations sont imposables
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Demander si les allocations sont imposables
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Какие льготы я получу?
Demander quelles compensations vous recevrez
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Я могу обжаловать это решение?
Demander si vous pouvez contester la décision
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances