Espéranto | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Estas la poŝmono imponibla?
Demander si les allocations sont imposables
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Estas la poŝmono imponibla?
Demander si les allocations sont imposables
Jakie świadczenia dostanę?
Kio profitojn mi ricevas?
Demander quelles compensations vous recevrez
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Demander si vous pouvez contester la décision
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances