Néerlandais | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Is de uitkering belastingvrij?
Demander si les allocations sont imposables
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Demander si les allocations sont imposables
Jakie świadczenia dostanę?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Demander quelles compensations vous recevrez
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Demander si vous pouvez contester la décision
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances