Tchèque | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Musím platit daně z dávek?
Demander si les allocations sont imposables
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Je podpora zdanitelná?
Demander si les allocations sont imposables
Jakie świadczenia dostanę?
Jakou podporu dostanu?
Demander quelles compensations vous recevrez
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Demander si vous pouvez contester la décision
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances