Néerlandais | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
O subsídio é isento de impostos?
Is de uitkering belastingvrij?
Demander si les allocations sont imposables
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
O subsídio é tributável?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Demander si les allocations sont imposables
Quais benefícios vou receber?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Demander quelles compensations vous recevrez
O subsídio afeta outros benefícios?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Demander si vous pouvez contester la décision
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances