Italien | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor pentru persoane cu dizabilități?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Este alocația impozabilă?
L'indennità è esente da tasse?
Demander si les allocations sont imposables
Ce fel de factori determină câți bani primesc?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru alocație?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Este alocația impozabilă?
Il sussidio è tassabile?
Demander si les allocations sont imposables
Ce beneficii voi primi?
Quali benefici riceverò?
Demander quelles compensations vous recevrez
Va afecta alocația alte beneficii?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Pot contesta o decizie?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Demander si vous pouvez contester la décision
Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances