Russe | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor pentru persoane cu dizabilități?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Este alocația impozabilă?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Demander si les allocations sont imposables
Ce fel de factori determină câți bani primesc?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru alocație?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Este alocația impozabilă?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Demander si les allocations sont imposables
Ce beneficii voi primi?
Какие льготы я получу?
Demander quelles compensations vous recevrez
Va afecta alocația alte beneficii?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Pot contesta o decizie?
Я могу обжаловать это решение?
Demander si vous pouvez contester la décision
Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances