Danois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Денежное пособие освобождено от налогов?
Er understøttelsen skattefri?
Demander si les allocations sont imposables
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Er plejebistanden skattepligtig?
Demander si les allocations sont imposables
Какие льготы я получу?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Demander quelles compensations vous recevrez
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Я могу обжаловать это решение?
Kan jeg appellere en beslutning?
Demander si vous pouvez contester la décision
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances