Néerlandais | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Денежное пособие освобождено от налогов?
Is de uitkering belastingvrij?
Demander si les allocations sont imposables
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Demander si les allocations sont imposables
Какие льготы я получу?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Demander quelles compensations vous recevrez
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Я могу обжаловать это решение?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Demander si vous pouvez contester la décision
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances