Danois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Är bidraget skattefritt?
Er understøttelsen skattefri?
Demander si les allocations sont imposables
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Ska bidraget beskattas?
Er plejebistanden skattepligtig?
Demander si les allocations sont imposables
Vilka förmåner får jag?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Demander quelles compensations vous recevrez
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Kan jag överklaga beslutet?
Kan jeg appellere en beslutning?
Demander si vous pouvez contester la décision
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances