Grec | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Που μπορώ να βρω αν δικαιούμαι επίδομα αναπηρίας;
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Är bidraget skattefritt?
Είναι το επίδομα αφορολόγητο;
Demander si les allocations sont imposables
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν πόσα χρήματα θα λάβω;
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν θα πάρω επίδομα φροντίδας;
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Πρέπει να είμαι συγγενής του ατόμου που φροντίζω;
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχω φροντίδα στο άτομο για να μπορώ να ζητήσω αυτή την οικονομική βοήθεια;
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Ska bidraget beskattas?
Είναι φορολογητέο το επίδομα;
Demander si les allocations sont imposables
Vilka förmåner får jag?
Τι τύπου βοήθεια θα λάβω;
Demander quelles compensations vous recevrez
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Θα επηρεάσει το επίδομα άλλες βοήθειες που παίρνω;
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Θα επηρεάσει το επίδομα μου τη βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζω;
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Kan jag överklaga beslutet?
Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης;
Demander si vous pouvez contester la décision
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξουν οι περιστάσεις μου;
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances