Danois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Musím platit daně z dávek?
Er understøttelsen skattefri?
Demander si les allocations sont imposables
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Je podpora zdanitelná?
Er plejebistanden skattepligtig?
Demander si les allocations sont imposables
Jakou podporu dostanu?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Demander quelles compensations vous recevrez
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Kan jeg appellere en beslutning?
Demander si vous pouvez contester la décision
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances