Tchèque | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

ฉันสามารถสอบถามได้ที่ไหนว่าฉันมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทุพพลภาพหรือไม่
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้รับการยกเว้นภาษีไหม
Musím platit daně z dávek?
Demander si les allocations sont imposables
อะไรคือปัจจัยที่ใช้ในการประเมินว่าฉันจะได้รับเงินเท่าไร
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

ข้อกำหนดอะไรที่ใช้ในการพิจารณาการให้สิทธิรับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
ฉันต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
ฉันต้องใช้เวลาเป็นผู้ดูแลกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
ต้องชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงไหม
Je podpora zdanitelná?
Demander si les allocations sont imposables
ฉันจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง
Jakou podporu dostanu?
Demander quelles compensations vous recevrez
ค่าเบี้ยงเลี้ยงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์อื่นไหม
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
ค่าเบี้ยงเลี้ยงของฉันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
ฉันสามารถขออุทธรณ์ต่อคำตัดสินได้ไหม
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Demander si vous pouvez contester la décision
ฉันควรจะทำอย่างไร หากสภาวะแวดล้อมของฉันเปลี่ยนไป
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances