Danois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Er understøttelsen skattefri?
Demander si les allocations sont imposables
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Tazminat vergiye tabi mi?
Er plejebistanden skattepligtig?
Demander si les allocations sont imposables
Hangi yardımları alacağım?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Demander quelles compensations vous recevrez
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Kan jeg appellere en beslutning?
Demander si vous pouvez contester la décision
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances