Néerlandais | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Is de uitkering belastingvrij?
Demander si les allocations sont imposables
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Tazminat vergiye tabi mi?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Demander si les allocations sont imposables
Hangi yardımları alacağım?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Demander quelles compensations vous recevrez
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Demander si vous pouvez contester la décision
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances