Tchèque | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Musím platit daně z dávek?
Demander si les allocations sont imposables
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Tazminat vergiye tabi mi?
Je podpora zdanitelná?
Demander si les allocations sont imposables
Hangi yardımları alacağım?
Jakou podporu dostanu?
Demander quelles compensations vous recevrez
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Demander si vous pouvez contester la décision
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances