Vietnamien | Phrases - Personnel | Courriel

Courriel - Ouverture

प्यारे मित्र रहीम
Gửi Vi,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
प्यारे माता पिता,
Gửi bố / mẹ,
Informel, pour s'adresser à ses parents
प्रीय चाचा जी,
Cháu chào chú Triều,
Informel, pour s'adresser à un membre de sa famille
कैसे हो जय,
Lam thân mến,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
ओय राहुल!
Thương thân mến,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
रीमा,
Tùng à,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
मेरे प्यारे...,
Gửi bạn,
Très informel, utilisé pour s'adresser à la personne qu'on aime
मेरी प्यारी...,
Anh / Em thân yêu,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
प्यारी नीना,
Trúc thân yêu,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
आपके मेल के लिए धन्यवाद.
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Utilisé pour répondre à une lettre
तम्हारी ख़बर सुनकर खुशी हुई.
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Utilisé pour répondre à une lettre
इतने देर तक न लिखने के लिए माफी माँगता हूँ.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps
कितने दिन बीत गए हमारी बात-चीत होकर.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps

Courriel - Corps de texte

मैं तुम्हे यह बताना चाहता/चाहती हूँ कि,...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Utilisé quand vous avez des nouvelles importantes
क्या तुम... के दिन कुछ कर रहे हो?
Bạn có rảnh vào...?
Utilisé quand vous voulez inviter une personne à un événement particulier ou que vous voulez la rencontrer
निमंत्रण के लिए/जानकारी के लिए धन्यवाद.
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Utilisé pour remercier quelqu'un pour un envoi / une invitation / une information
... के बारे मे बताने के लिए/ देने के लिए धन्यवाद.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Utilisé pour remercier sincèrement une personne pour ce qu'elle vous a dit / ce qu'elle vous a offert / ce qu'elle vous a écrit
आपके पत्र/निमंत्रण के लिए धन्यवाद.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Utilisé quand vous appréciez particulièrement quelque chose que l'on vous a écrit / à laquelle vous êtes invité / que l'on vous a envoyé
मुझे यह बताकर बहुत खुशी हो रही है कि...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Utilisé pour annoncer une bonne nouvelle à des amis
मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि...
Mình rất vui khi được biết...
Utilisé pour faire suivre un message ou une nouvellle
मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Utilisé pour annoncer une mauvaise nouvelle à des amis
मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Utilisé pour réconforter un ami par rapport à une mauvaise nouvelle qu'il a eue
मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे नए वेबसाईट पर जाओगे तो...
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Utilisé quand vous voulez qu'un ami regarde votre site internet
... मेसेंजर पर मुझे ऐड कीजिए. मेरा यूझरनेम है...
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Utilisé quand vous voulez qu'un ami vous ajoute sur sa messagerie instantanée, afin que vous puissiez communiquer plus souvent

Courriel - Fermeture

... की बहुत याद आती है. उनको मेरा प्यार देना.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Utilisé pour dire à une personne que vous lui manquez à travers le destinataire
...अपना प्यार भेजता/भेजती है.
... gửi lời chào cho bạn.
Utilisé pour ajouter les salutations de quelqu'un d'autre à un courriel
... को मेरा प्रणाम/प्यार.
Cho mình gửi lời chào tới...
Utilisé pour passer le bonjour à quelqu'un à traver le destinataire de la lettre que vous écrivez
आशा है कि आपका जवाब जल्द से जल्द मिले.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par courriel
जल्द ही जवाब लिखना.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direct, utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par courriel
... हो, तो मुझे जरूर लिखना.
Hãy hồi âm cho mình khi...
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
जब तुम्हे और कुछ पता चले तो मुझे खबर भजना.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
अपना खयाल रखना.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Utilisé quand vous écrivez à votre famille ou amis
तुम्हारा अपना/तम्हारी अपनी
Em yêu anh / Anh yêu em.
Utilisé quand vous écrivez à votre partenaire
शुभकामनाएं,
Thân ái,
Informel, utilisé avec la famille, entre amis ou collègues
शुभकामनाएं,
Thân,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
शुभकामनाएं,
Thân thương,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे सथ है.
Thân mến,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
ढेर सारा प्यार,
Thân mến,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
ढेर सारा प्यार,
Thân thương,
Informel, utilisé avec la famille
आपका अपना/आपकी अपनी,
Thân thương,
Informel, utilisé avec la famille