Italien | Phrases - Personnel | Courriel

Courriel - Ouverture

Dragă Andrei,
Caro Luca,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Dragă Mamă/Tată,
Cari mamma e papà,
Informel, pour s'adresser à ses parents
Dragă unchiule Andrei,
Caro zio Flavio,
Informel, pour s'adresser à un membre de sa famille
Dragă Andrei,
Ciao Matteo,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Bună Andrei!
Ciao Matty!
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Salut Andrei!
Luca,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Draga mea,/Dragul meu,
Tesoro,
Très informel, utilisé pour s'adresser à la personne qu'on aime
Iubitul meu, / Iubita mea,
Amore,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Dragul meu Andrei,
Amore mio,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul pe care mi l-ai trimis.
Grazie per la tua e-mail.
Utilisé pour répondre à une lettre
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Che bello sentirti!
Utilisé pour répondre à une lettre
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps

Courriel - Corps de texte

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Utilisé quand vous avez des nouvelles importantes
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Hai già dei piani per...?
Utilisé quand vous voulez inviter une personne à un événement particulier ou que vous voulez la rencontrer
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Utilisé pour remercier quelqu'un pour un envoi / une invitation / une information
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Utilisé pour remercier sincèrement une personne pour ce qu'elle vous a dit / ce qu'elle vous a offert / ce qu'elle vous a écrit
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că mi-ai scris/m-ai invitat/ mi-ai trimis ... .
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Utilisé quand vous appréciez particulièrement quelque chose que l'on vous a écrit / à laquelle vous êtes invité / que l'on vous a envoyé
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Sono felice di annunciarti che...
Utilisé pour annoncer une bonne nouvelle à des amis
Am aflat cu plăcere faptul că...
Sono davvero felice di sapere che...
Utilisé pour faire suivre un message ou une nouvellle
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Utilisé pour annoncer une mauvaise nouvelle à des amis
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Mi dispiace sapere che...
Utilisé pour réconforter un ami par rapport à une mauvaise nouvelle qu'il a eue
Aş aprecia foarte mult cacă ai arunca o privire pe noul meu site ... .
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Utilisé quand vous voulez qu'un ami regarde votre site internet
Te rog să mă adaugi pe ... messenger. ID-ul meu este ... .
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Utilisé quand vous voulez qu'un ami vous ajoute sur sa messagerie instantanée, afin que vous puissiez communiquer plus souvent

Courriel - Fermeture

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Utilisé pour dire à une personne que vous lui manquez à travers le destinataire
... îţi transmite toată dragostea.
...ti manda i suoi saluti.
Utilisé pour ajouter les salutations de quelqu'un d'autre à un courriel
Salută pe ...din partea mea.
Salutami...
Utilisé pour passer le bonjour à quelqu'un à traver le destinataire de la lettre que vous écrivez
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Scrivimi presto.
Utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par courriel
Scrie-mi înapoi curând.
Rispondimi presto.
Direct, utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par courriel
Trimite-mi un răspuns când... .
Rispondimi non appena...
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Trimite-mi un răspuns când... .
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Aveţi grijă de voi!
Stammi bene.
Utilisé quand vous écrivez à votre famille ou amis
Te iubesc!
Ti amo.
Utilisé quand vous écrivez à votre partenaire
Toate cele bune,
I migliori auguri
Informel, utilisé avec la famille, entre amis ou collègues
Cu drag,
Con i migliori auguri
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Cele mai calde urări,
Cari saluti
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Toate cele bune,
Tante belle cose
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Cu toată dragostea,
Un abbraccio,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Cu drag,
Con tanto amore
Informel, utilisé avec la famille
Cu mult drag,
Tanti cari saluti
Informel, utilisé avec la famille