Vietnamien | Phrases - Personnel | Courriel

Courriel - Ouverture

Hej John,
Gửi Vi,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Hej mamma/pappa,
Gửi bố / mẹ,
Informel, pour s'adresser à ses parents
Hej farbror/morbror Jerome,
Cháu chào chú Triều,
Informel, pour s'adresser à un membre de sa famille
Hallå John,
Lam thân mến,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Hej John,
Thương thân mến,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
John,
Tùng à,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Min älskling,
Gửi bạn,
Très informel, utilisé pour s'adresser à la personne qu'on aime
Raring,
Anh / Em thân yêu,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Min käre John,
Trúc thân yêu,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Tack för ditt mejl.
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Utilisé pour répondre à une lettre
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Utilisé pour répondre à une lettre
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps

Courriel - Corps de texte

Jag skriver för att berätta att ...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Utilisé quand vous avez des nouvelles importantes
Har ni några planer för ...?
Bạn có rảnh vào...?
Utilisé quand vous voulez inviter une personne à un événement particulier ou que vous voulez la rencontrer
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Utilisé pour remercier quelqu'un pour un envoi / une invitation / une information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Utilisé pour remercier sincèrement une personne pour ce qu'elle vous a dit / ce qu'elle vous a offert / ce qu'elle vous a écrit
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Utilisé quand vous appréciez particulièrement quelque chose que l'on vous a écrit / à laquelle vous êtes invité / que l'on vous a envoyé
Jag är glad att kunna berätta att ...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Utilisé pour annoncer une bonne nouvelle à des amis
Jag är glad att höra att ...
Mình rất vui khi được biết...
Utilisé pour faire suivre un message ou une nouvellle
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Utilisé pour annoncer une mauvaise nouvelle à des amis
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Utilisé pour réconforter un ami par rapport à une mauvaise nouvelle qu'il a eue
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Utilisé quand vous voulez qu'un ami regarde votre site internet
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Utilisé quand vous voulez qu'un ami vous ajoute sur sa messagerie instantanée, afin que vous puissiez communiquer plus souvent

Courriel - Fermeture

Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Utilisé pour dire à une personne que vous lui manquez à travers le destinataire
... hälsar.
... gửi lời chào cho bạn.
Utilisé pour ajouter les salutations de quelqu'un d'autre à un courriel
Hälsa ... från mig.
Cho mình gửi lời chào tới...
Utilisé pour passer le bonjour à quelqu'un à traver le destinataire de la lettre que vous écrivez
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par courriel
Mejla mig så fort som möjligt.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direct, utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par courriel
Mejla mig gärna när ...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Mejla mig så fort du vet något mer.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Sköt om dig.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Utilisé quand vous écrivez à votre famille ou amis
Jag älskar dig.
Em yêu anh / Anh yêu em.
Utilisé quand vous écrivez à votre partenaire
Hälsningar,
Thân ái,
Informel, utilisé avec la famille, entre amis ou collègues
Hjärtliga hälsningar,
Thân,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Hjärtligaste hälsningar,
Thân thương,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Jag önskar dig allt gott,
Thân mến,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Många kramar,
Thân mến,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Puss och kram,
Thân thương,
Informel, utilisé avec la famille
Kramisar,
Thân thương,
Informel, utilisé avec la famille