Suédois | Phrases - Personnel | Courriel

Courriel - Ouverture

Milý Johne,
Hej John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Milá mamko / Milý taťko
Hej mamma/pappa,
Informel, pour s'adresser à ses parents
Milý strejdo Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informel, pour s'adresser à un membre de sa famille
Ahoj Johne,
Hallå John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Čau Johne,
Hej John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Johne,
John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Můj milý / Má milá,
Min älskling,
Très informel, utilisé pour s'adresser à la personne qu'on aime
Můj/Má nejdražší,
Raring,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Nejdražší Johne,
Min käre John,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Děkuji za tvůj e-mail.
Tack för ditt mejl.
Utilisé pour répondre à une lettre
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Utilisé pour répondre à une lettre
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps

Courriel - Corps de texte

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Jag skriver för att berätta att ...
Utilisé quand vous avez des nouvelles importantes
Už máš nějaké plány na... ?
Har ni några planer för ...?
Utilisé quand vous voulez inviter une personne à un événement particulier ou que vous voulez la rencontrer
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Utilisé pour remercier quelqu'un pour un envoi / une invitation / une information
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Utilisé pour remercier sincèrement une personne pour ce qu'elle vous a dit / ce qu'elle vous a offert / ce qu'elle vous a écrit
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Utilisé quand vous appréciez particulièrement quelque chose que l'on vous a écrit / à laquelle vous êtes invité / que l'on vous a envoyé
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Jag är glad att kunna berätta att ...
Utilisé pour annoncer une bonne nouvelle à des amis
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Jag är glad att höra att ...
Utilisé pour faire suivre un message ou une nouvellle
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Utilisé pour annoncer une mauvaise nouvelle à des amis
Je mi moc líto, že...
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Utilisé pour réconforter un ami par rapport à une mauvaise nouvelle qu'il a eue
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Utilisé quand vous voulez qu'un ami regarde votre site internet
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Utilisé quand vous voulez qu'un ami vous ajoute sur sa messagerie instantanée, afin que vous puissiez communiquer plus souvent

Courriel - Fermeture

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Utilisé pour dire à une personne que vous lui manquez à travers le destinataire
... posílá pozdrav!
... hälsar.
Utilisé pour ajouter les salutations de quelqu'un d'autre à un courriel
Pozdravuj ode mě... .
Hälsa ... från mig.
Utilisé pour passer le bonjour à quelqu'un à traver le destinataire de la lettre que vous écrivez
Těším se na tvojí odpověď.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par courriel
Napiš brzy.
Mejla mig så fort som möjligt.
Direct, utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par courriel
Napiš mi prosím, až...
Mejla mig gärna när ...
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Mejla mig så fort du vet något mer.
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Opatruj se.
Sköt om dig.
Utilisé quand vous écrivez à votre famille ou amis
Miluji tě.
Jag älskar dig.
Utilisé quand vous écrivez à votre partenaire
S přáním všeho nejlepšího,
Hälsningar,
Informel, utilisé avec la famille, entre amis ou collègues
Mějte se moc hezky,
Hjärtliga hälsningar,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Nejsrdečnější pozdravy,
Hjärtligaste hälsningar,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Jen to nejlepší,
Jag önskar dig allt gott,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
S láskou,
Många kramar,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
S láskou,
Puss och kram,
Informel, utilisé avec la famille
S láskou,
Kramisar,
Informel, utilisé avec la famille