Hindi | Phrases - Personnel | Courriel

Courriel - Ouverture

Gửi Vi,
प्यारे मित्र रहीम
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Gửi bố / mẹ,
प्यारे माता पिता,
Informel, pour s'adresser à ses parents
Cháu chào chú Triều,
प्रीय चाचा जी,
Informel, pour s'adresser à un membre de sa famille
Lam thân mến,
कैसे हो जय,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Thương thân mến,
ओय राहुल!
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Tùng à,
रीमा,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Gửi bạn,
मेरे प्यारे...,
Très informel, utilisé pour s'adresser à la personne qu'on aime
Anh / Em thân yêu,
मेरी प्यारी...,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Trúc thân yêu,
प्यारी नीना,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
आपके मेल के लिए धन्यवाद.
Utilisé pour répondre à une lettre
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
तम्हारी ख़बर सुनकर खुशी हुई.
Utilisé pour répondre à une lettre
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
इतने देर तक न लिखने के लिए माफी माँगता हूँ.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
कितने दिन बीत गए हमारी बात-चीत होकर.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps

Courriel - Corps de texte

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
मैं तुम्हे यह बताना चाहता/चाहती हूँ कि,...
Utilisé quand vous avez des nouvelles importantes
Bạn có rảnh vào...?
क्या तुम... के दिन कुछ कर रहे हो?
Utilisé quand vous voulez inviter une personne à un événement particulier ou que vous voulez la rencontrer
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
निमंत्रण के लिए/जानकारी के लिए धन्यवाद.
Utilisé pour remercier quelqu'un pour un envoi / une invitation / une information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
... के बारे मे बताने के लिए/ देने के लिए धन्यवाद.
Utilisé pour remercier sincèrement une personne pour ce qu'elle vous a dit / ce qu'elle vous a offert / ce qu'elle vous a écrit
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
आपके पत्र/निमंत्रण के लिए धन्यवाद.
Utilisé quand vous appréciez particulièrement quelque chose que l'on vous a écrit / à laquelle vous êtes invité / que l'on vous a envoyé
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
मुझे यह बताकर बहुत खुशी हो रही है कि...
Utilisé pour annoncer une bonne nouvelle à des amis
Mình rất vui khi được biết...
मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि...
Utilisé pour faire suivre un message ou une nouvellle
Mình rất tiếc phải báo rằng...
मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि...
Utilisé pour annoncer une mauvaise nouvelle à des amis
Mình rất tiếc khi hay tin...
मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि...
Utilisé pour réconforter un ami par rapport à une mauvaise nouvelle qu'il a eue
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे नए वेबसाईट पर जाओगे तो...
Utilisé quand vous voulez qu'un ami regarde votre site internet
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
... मेसेंजर पर मुझे ऐड कीजिए. मेरा यूझरनेम है...
Utilisé quand vous voulez qu'un ami vous ajoute sur sa messagerie instantanée, afin que vous puissiez communiquer plus souvent

Courriel - Fermeture

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
... की बहुत याद आती है. उनको मेरा प्यार देना.
Utilisé pour dire à une personne que vous lui manquez à travers le destinataire
... gửi lời chào cho bạn.
...अपना प्यार भेजता/भेजती है.
Utilisé pour ajouter les salutations de quelqu'un d'autre à un courriel
Cho mình gửi lời chào tới...
... को मेरा प्रणाम/प्यार.
Utilisé pour passer le bonjour à quelqu'un à traver le destinataire de la lettre que vous écrivez
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
आशा है कि आपका जवाब जल्द से जल्द मिले.
Utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par courriel
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
जल्द ही जवाब लिखना.
Direct, utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par courriel
Hãy hồi âm cho mình khi...
... हो, तो मुझे जरूर लिखना.
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
जब तुम्हे और कुछ पता चले तो मुझे खबर भजना.
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
अपना खयाल रखना.
Utilisé quand vous écrivez à votre famille ou amis
Em yêu anh / Anh yêu em.
तुम्हारा अपना/तम्हारी अपनी
Utilisé quand vous écrivez à votre partenaire
Thân ái,
शुभकामनाएं,
Informel, utilisé avec la famille, entre amis ou collègues
Thân,
शुभकामनाएं,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân thương,
शुभकामनाएं,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân mến,
मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे सथ है.
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân mến,
ढेर सारा प्यार,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân thương,
ढेर सारा प्यार,
Informel, utilisé avec la famille
Thân thương,
आपका अपना/आपकी अपनी,
Informel, utilisé avec la famille