Suédois | Phrases - Personnel | Courriel

Courriel - Ouverture

Gửi Vi,
Hej John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Gửi bố / mẹ,
Hej mamma/pappa,
Informel, pour s'adresser à ses parents
Cháu chào chú Triều,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informel, pour s'adresser à un membre de sa famille
Lam thân mến,
Hallå John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Thương thân mến,
Hej John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Tùng à,
John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Gửi bạn,
Min älskling,
Très informel, utilisé pour s'adresser à la personne qu'on aime
Anh / Em thân yêu,
Raring,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Trúc thân yêu,
Min käre John,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Tack för ditt mejl.
Utilisé pour répondre à une lettre
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Utilisé pour répondre à une lettre
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps

Courriel - Corps de texte

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Jag skriver för att berätta att ...
Utilisé quand vous avez des nouvelles importantes
Bạn có rảnh vào...?
Har ni några planer för ...?
Utilisé quand vous voulez inviter une personne à un événement particulier ou que vous voulez la rencontrer
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Utilisé pour remercier quelqu'un pour un envoi / une invitation / une information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Utilisé pour remercier sincèrement une personne pour ce qu'elle vous a dit / ce qu'elle vous a offert / ce qu'elle vous a écrit
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Utilisé quand vous appréciez particulièrement quelque chose que l'on vous a écrit / à laquelle vous êtes invité / que l'on vous a envoyé
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Jag är glad att kunna berätta att ...
Utilisé pour annoncer une bonne nouvelle à des amis
Mình rất vui khi được biết...
Jag är glad att höra att ...
Utilisé pour faire suivre un message ou une nouvellle
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Utilisé pour annoncer une mauvaise nouvelle à des amis
Mình rất tiếc khi hay tin...
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Utilisé pour réconforter un ami par rapport à une mauvaise nouvelle qu'il a eue
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Utilisé quand vous voulez qu'un ami regarde votre site internet
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Utilisé quand vous voulez qu'un ami vous ajoute sur sa messagerie instantanée, afin que vous puissiez communiquer plus souvent

Courriel - Fermeture

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Utilisé pour dire à une personne que vous lui manquez à travers le destinataire
... gửi lời chào cho bạn.
... hälsar.
Utilisé pour ajouter les salutations de quelqu'un d'autre à un courriel
Cho mình gửi lời chào tới...
Hälsa ... från mig.
Utilisé pour passer le bonjour à quelqu'un à traver le destinataire de la lettre que vous écrivez
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par courriel
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Mejla mig så fort som möjligt.
Direct, utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par courriel
Hãy hồi âm cho mình khi...
Mejla mig gärna när ...
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Mejla mig så fort du vet något mer.
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Sköt om dig.
Utilisé quand vous écrivez à votre famille ou amis
Em yêu anh / Anh yêu em.
Jag älskar dig.
Utilisé quand vous écrivez à votre partenaire
Thân ái,
Hälsningar,
Informel, utilisé avec la famille, entre amis ou collègues
Thân,
Hjärtliga hälsningar,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân thương,
Hjärtligaste hälsningar,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân mến,
Jag önskar dig allt gott,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân mến,
Många kramar,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân thương,
Puss och kram,
Informel, utilisé avec la famille
Thân thương,
Kramisar,
Informel, utilisé avec la famille