Thaïlandais | Phrases - Personnel | Courriel

Courriel - Ouverture

Gửi Vi,
ถึง จอห์น
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Gửi bố / mẹ,
เรียนคุณพ่อคุณแม่
Informel, pour s'adresser à ses parents
Cháu chào chú Triều,
เรียน คุณลุงเจอโรม
Informel, pour s'adresser à un membre de sa famille
Lam thân mến,
สวัสดี จอห์น
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Thương thân mến,
ว่าไง จอห์น
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Tùng à,
จอห์น
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Gửi bạn,
ถึงสุดที่รัก
Très informel, utilisé pour s'adresser à la personne qu'on aime
Anh / Em thân yêu,
ถึง สุดที่รัก
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Trúc thân yêu,
ถึงจอห์นที่รัก
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
Utilisé pour répondre à une lettre
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง
Utilisé pour répondre à une lettre
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps

Courriel - Corps de texte

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Utilisé quand vous avez des nouvelles importantes
Bạn có rảnh vào...?
คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
Utilisé quand vous voulez inviter une personne à un événement particulier ou que vous voulez la rencontrer
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
Utilisé pour remercier quelqu'un pour un envoi / une invitation / une information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉันรู้/เอื้อ/เขียนถึง...
Utilisé pour remercier sincèrement une personne pour ce qu'elle vous a dit / ce qu'elle vous a offert / ce qu'elle vous a écrit
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งมาให้ฉัน
Utilisé quand vous appréciez particulièrement quelque chose que l'on vous a écrit / à laquelle vous êtes invité / que l'on vous a envoyé
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
Utilisé pour annoncer une bonne nouvelle à des amis
Mình rất vui khi được biết...
ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Utilisé pour faire suivre un message ou une nouvellle
Mình rất tiếc phải báo rằng...
ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
Utilisé pour annoncer une mauvaise nouvelle à des amis
Mình rất tiếc khi hay tin...
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
Utilisé pour réconforter un ami par rapport à une mauvaise nouvelle qu'il a eue
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...
Utilisé quand vous voulez qu'un ami regarde votre site internet
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน... ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...
Utilisé quand vous voulez qu'un ami vous ajoute sur sa messagerie instantanée, afin que vous puissiez communiquer plus souvent

Courriel - Fermeture

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Utilisé pour dire à une personne que vous lui manquez à travers le destinataire
... gửi lời chào cho bạn.
...ส่งความรักของเขาและเธอมา
Utilisé pour ajouter les salutations de quelqu'un d'autre à un courriel
Cho mình gửi lời chào tới...
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Utilisé pour passer le bonjour à quelqu'un à traver le destinataire de la lettre que vous écrivez
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินจากคุณอีกครั้ง
Utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par courriel
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Direct, utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par courriel
Hãy hồi âm cho mình khi...
กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
ขอให้โชคดีนะ
Utilisé quand vous écrivez à votre famille ou amis
Em yêu anh / Anh yêu em.
ฉันรักคุณ
Utilisé quand vous écrivez à votre partenaire
Thân ái,
ขอให้โชคดีนะ
Informel, utilisé avec la famille, entre amis ou collègues
Thân,
ขอให้คุณโชคดี
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân thương,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân mến,
ด้วยความหวังดี
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân mến,
ด้วยความรัก
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân thương,
ด้วยความรัก
Informel, utilisé avec la famille
Thân thương,
ด้วยความรัก
Informel, utilisé avec la famille