Tchèque | Phrases - Personnel | Faire-parts et Invitations

Lettre | Courriel | Faire-parts et Invitations | Meilleurs Vœux | SMS et Chat

Faire-parts et Invitations - Naissance

Wir freuen uns über die Geburt von...
S potěšením oznamujeme narození...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Utilisé quand une tierce personne annonce la naissance d'un enfant
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant, généralement sur une carte avec une photo de l'enfant
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Une expression commune pour annoncer la naissance d'un enfant
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant

Faire-parts et Invitations - Fiançailles

... und ... haben sich verlobt.
... a ... jsou zasnoubeni.
Utilisé pour annoncer des fiançailles
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
... s radostí oznamují své zasnoubení.
Utilisé quand un couple veut annoncer ses fiançailles
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Utilisé pour annoncer des fiançailles
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Traditionnel, utilisé quand les parents veulent annoncer les fiançailles de leur fille
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Utilisé pour une invitation à des fiançailles
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Utilisé pour une invitation à des fiançailles

Faire-parts et Invitations - Mariage

Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Utilisé pour annoncer un mariage
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
Slečna se brzy stane paní ...
Utilisé pour annoncer le mariage d'une femme
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Utilisé par un couple souhaitant inviter des gens à leur mariage
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Utilisé par les parents de l'homme / de la femme qui se marie pour inviter des gens au mariage
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Utilisé par le couple pour inviter des amis proches au mariage

Faire-parts et Invitations - Occasions Spéciales

Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Utilisé pour inviter des personnes à une événement spécial, à une date précise et pour une raison précise
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Utilisé pour inviter des personnes à un dîner et pour donner la raison de ce dîner
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
Jste srdečně zváni...
Formel, utilisé pour inviter des personnes à une événement formel. Utilisé généralement pour les dîners d'entreprise.
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Formel, utilisé pour inviter des amis proches à un événement
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Utilisé dans une invitation après avoir demandé au destinataire de venir, pour souligner que sa présence ferait plaisir
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
Chtěli byste přijít k... na...?
Informel, utilisé pour inviter des amis sans autre raison que pour les voir