Turc | Phrases - Personnel | Faire-parts et Invitations

Lettre | Courriel | Faire-parts et Invitations | Meilleurs Vœux | SMS et Chat

Faire-parts et Invitations - Naissance

Wir freuen uns über die Geburt von...
...'un doğumunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
...'ın nurtopu gibi bir kız / erkek çocuğu olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum.
Utilisé quand une tierce personne annonce la naissance d'un enfant
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
Erkek / kız çocuğumuzun doğumunu duyurmak istedik.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
Sizi bebeğimiz ... ile tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant, généralement sur une carte avec une photo de l'enfant
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
On küçük parmak, ve bu parmaklarla ailemiz genişlemeye başlar. ... ve ..., ...'in doğumunu duyurmaktan mutluluk duyar.
Une expression commune pour annoncer la naissance d'un enfant
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
Sevgi ve umutla ...'a bu dünyaya hoşgeldin diyoruz.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
Ailemizin en yeni üyesini tanıtmaktan / duyurmaktan gurur duyuyoruz.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
Kızımızın / oğlumuzun ailemize katılımını duyurmaktan son derece mutluyuz.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant

Faire-parts et Invitations - Fiançailles

... und ... haben sich verlobt.
... ve ... nişanlandı.
Utilisé pour annoncer des fiançailles
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
... ve ... nişanlandıklarını duyurmaktan son derece mutlular.
Utilisé quand un couple veut annoncer ses fiançailles
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
... ve ...'nin nişanını duyurmaktan son derece mutluyuz.
Utilisé pour annoncer des fiançailles
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
... ailesinden ... ve ... kızları ...'ın, ... ile, ... ve ...'ın oğulları, olan nişanını duyurmaktan mutluluk duyar. Ağustos düğünü planlanmaktadır.
Traditionnel, utilisé quand les parents veulent annoncer les fiançailles de leur fille
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
... ve ...'nin nişan törenini gelin beraber kutlayalım.
Utilisé pour une invitation à des fiançailles
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
... tarihindeki ... ve ...'nın nişan törenine davetlisiniz.
Utilisé pour une invitation à des fiançailles

Faire-parts et Invitations - Mariage

Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
... ve ...'nin evliliğini / düğününü duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
Utilisé pour annoncer un mariage
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
... kızımız yakında ... Hanım oluyor.
Utilisé pour annoncer le mariage d'une femme
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
... Hanım ve ...Bey sizi düğünlerinde görmekten mutluluk duyarlar. Onları bu özel günlerinde yalnız bırakmayın.
Utilisé par un couple souhaitant inviter des gens à leur mariage
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
Bay ve Bayan ... sizi oğullarının / kızlarının düğününde görmekten şeref duyarlar.
Utilisé par les parents de l'homme / de la femme qui se marie pour inviter des gens au mariage
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
...'da ... tarihinde, ... ve ... olarak sizi düğünümüzde görmekten mutluluk duyarız.
Utilisé par le couple pour inviter des amis proches au mariage

Faire-parts et Invitations - Occasions Spéciales

Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
... için ... tarihinde ...'te bize katılırsanız çok memnun oluruz.
Utilisé pour inviter des personnes à une événement spécial, à une date précise et pour une raison précise
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
...'yi kutlamak için sizin de orada olmanızı çok isteriz.
Utilisé pour inviter des personnes à un dîner et pour donner la raison de ce dîner
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
Tüm içtenliğimizle ...'e davetlisiniz.
Formel, utilisé pour inviter des personnes à une événement formel. Utilisé généralement pour les dîners d'entreprise.
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Arkadaşlar arasında ...'ı kutlamak için bir parti veriyoruz. Eğer gelirseniz çok memnun kalırız.
Formel, utilisé pour inviter des amis proches à un événement
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
Burada bulunmanızı gerçekten çok isterdim.
Utilisé dans une invitation après avoir demandé au destinataire de venir, pour souligner que sa présence ferait plaisir
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
...'ya ... için gelmek ister miydiniz?
Informel, utilisé pour inviter des amis sans autre raison que pour les voir