Roumain | Phrases - Personnel | Faire-parts et Invitations

Lettre | Courriel | Faire-parts et Invitations | Meilleurs Vœux | SMS et Chat

Faire-parts et Invitations - Naissance

We are happy to announce the birth of…
Avem plăcerea de a vă anunţa naşterea ... .
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Am plăcerea de a te anunţa că ... au acum un fiu/o fiică.
Utilisé quand une tierce personne annonce la naissance d'un enfant
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Dorim să anunţăm naşterea băieţelului/fetiţei noastre.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Suntem încântaţi să vi-l/ v-o prezentăm pe..., băieţelul/fetiţa noastă născută recent.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant, généralement sur une carte avec une photo de l'enfant
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Zece degeţele de mânuţă, zece degeţele de picioruş, împreună cu acestea familia noastră creşte. ... şi ... au plăcerea de a anunţa naşterea ... .
Une expression commune pour annoncer la naissance d'un enfant
With love and hope we welcome…to the world.
Cu dragoste şi speranţă îl/o întâmpinăm pe ... .
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Suntem mândri să vă prezentăm/anunţăm noul membru al familiei noastre
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Suntem încântaţi să vă anunţăm venirea pe lume a fiului/fiicei noastre.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant

Faire-parts et Invitations - Fiançailles

…and…are engaged.
... şi ... tocmai s-au logodit.
Utilisé pour annoncer des fiançailles
…are happy to announce their engagement.
... vă aduc la cunoştinţă cu bucurie recenta lor logodnă.
Utilisé quand un couple veut annoncer ses fiançailles
We are happy to announce the engagement of…and…
Vă anunţăm cu bucurie faptul că .. şi ... s-au logodit
Utilisé pour annoncer des fiançailles
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Domnul şi doamna ..., din ..., anunţă logodna fiicei lor, ..., cu ..., fiul domnului şi doamnei..., (de asemenea) din ... . Nunta a fost stabilită pentru luna august.
Traditionnel, utilisé quand les parents veulent annoncer les fiançailles de leur fille
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Vă aşteptăm alături de noi la petrecerea oferită în cinstea logodnei dintre ... şi ... .
Utilisé pour une invitation à des fiançailles
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Vă adresăm o invitaţie cordială de a participa la petrecerea de logodnă a ... şi a lui ..., petrecere care va avea loc pe ...
Utilisé pour une invitation à des fiançailles

Faire-parts et Invitations - Mariage

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Vă anunţăm cu bucurie căsătoria ... cu ... .
Utilisé pour annoncer un mariage
Miss…is soon to become Mrs. ...
Domnişoara ... va deveni în curând doamna ... .
Utilisé pour annoncer le mariage d'une femme
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Domnul ... şi doamna ... vă invită cu plăcere la nunta lor. Sunteţi binevenit/ binevenită să participaţi şi să vă bucuraţi de acea zi specială alături de ei.
Utilisé par un couple souhaitant inviter des gens à leur mariage
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Domnul şi doamna... vă invită la nunta fiului/fiicei lor în data de ... la ... .
Utilisé par les parents de l'homme / de la femme qui se marie pour inviter des gens au mariage
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Date fiind sentimentele pe care ţi le purtăm te invităm la nunta noastră din data de ... la ... .
Utilisé par le couple pour inviter des amis proches au mariage

Faire-parts et Invitations - Occasions Spéciales

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Am fi încântaţi dacă te-ai alătura nouă cu ocazia ..., în data de ... la... .
Utilisé pour inviter des personnes à une événement spécial, à une date précise et pour une raison précise
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Vă rugăm să ne acordaţi plăcerea de a ne fi alături la cina dedicată sărbătoririi ... .
Utilisé pour inviter des personnes à un dîner et pour donner la raison de ce dîner
You are cordially invited to…
Vă invităm cu prietenie la...
Formel, utilisé pour inviter des personnes à une événement formel. Utilisé généralement pour les dîners d'entreprise.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Organizăm o petrecere pentru prieteni cu ocazia ... şi am fi foarte încântaţi dacă aţi/ai putea veni.
Formel, utilisé pour inviter des amis proches à un événement
We would very much like you to come.
Ne-ar face o deosebită plăcere dacă ai veni.
Utilisé dans une invitation après avoir demandé au destinataire de venir, pour souligner que sa présence ferait plaisir
Would you like to come to…for…?
Ţi-ar plăcea să vii la ... pentru ... ?
Informel, utilisé pour inviter des amis sans autre raison que pour les voir