Suédois | Phrases - Personnel | Faire-parts et Invitations

Lettre | Courriel | Faire-parts et Invitations | Meilleurs Vœux | SMS et Chat

Faire-parts et Invitations - Naissance

We are happy to announce the birth of…
Vi har välkomnat ... till världen.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
Utilisé quand une tierce personne annonce la naissance d'un enfant
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant, généralement sur une carte avec une photo de l'enfant
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
Une expression commune pour annoncer la naissance d'un enfant
With love and hope we welcome…to the world.
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant

Faire-parts et Invitations - Fiançailles

…and…are engaged.
... och ... har förlovat sig.
Utilisé pour annoncer des fiançailles
…are happy to announce their engagement.
... är glada att kungöra sin förlovning.
Utilisé quand un couple veut annoncer ses fiançailles
We are happy to announce the engagement of…and…
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
Utilisé pour annoncer des fiançailles
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
Traditionnel, utilisé quand les parents veulent annoncer les fiançailles de leur fille
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Utilisé pour une invitation à des fiançailles
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
Utilisé pour une invitation à des fiançailles

Faire-parts et Invitations - Mariage

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
Utilisé pour annoncer un mariage
Miss…is soon to become Mrs. ...
Fröken ... ska snart bli fru ...
Utilisé pour annoncer le mariage d'une femme
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
Utilisé par un couple souhaitant inviter des gens à leur mariage
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
Utilisé par les parents de l'homme / de la femme qui se marie pour inviter des gens au mariage
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Utilisé par le couple pour inviter des amis proches au mariage

Faire-parts et Invitations - Occasions Spéciales

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
Utilisé pour inviter des personnes à une événement spécial, à une date précise et pour une raison précise
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
Utilisé pour inviter des personnes à un dîner et pour donner la raison de ce dîner
You are cordially invited to…
Ni är hjärtligt välkomna på ...
Formel, utilisé pour inviter des personnes à une événement formel. Utilisé généralement pour les dîners d'entreprise.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
Formel, utilisé pour inviter des amis proches à un événement
We would very much like you to come.
Vi vill jättegärna att ni kommer.
Utilisé dans une invitation après avoir demandé au destinataire de venir, pour souligner que sa présence ferait plaisir
Would you like to come to…for…?
Vill du komma till ... på/för ...?
Informel, utilisé pour inviter des amis sans autre raison que pour les voir