Anglais | Phrases - Personnel | Faire-parts et Invitations

Lettre | Courriel | Faire-parts et Invitations | Meilleurs Vœux | SMS et Chat

Faire-parts et Invitations - Naissance

Vi er glade for at meddele fødslen af...
We are happy to announce the birth of…
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Utilisé quand une tierce personne annonce la naissance d'un enfant
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant, généralement sur une carte avec une photo de l'enfant
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Une expression commune pour annoncer la naissance d'un enfant
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
With love and hope we welcome…to the world.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant

Faire-parts et Invitations - Fiançailles

... og... er forlovet.
…and…are engaged.
Utilisé pour annoncer des fiançailles
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
…are happy to announce their engagement.
Utilisé quand un couple veut annoncer ses fiançailles
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
We are happy to announce the engagement of…and…
Utilisé pour annoncer des fiançailles
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Traditionnel, utilisé quand les parents veulent annoncer les fiançailles de leur fille
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Utilisé pour une invitation à des fiançailles
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Utilisé pour une invitation à des fiançailles

Faire-parts et Invitations - Mariage

Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Utilisé pour annoncer un mariage
Frk.... bliver snart Fru. ...
Miss…is soon to become Mrs. ...
Utilisé pour annoncer le mariage d'une femme
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Utilisé par un couple souhaitant inviter des gens à leur mariage
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Utilisé par les parents de l'homme / de la femme qui se marie pour inviter des gens au mariage
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Utilisé par le couple pour inviter des amis proches au mariage

Faire-parts et Invitations - Occasions Spéciales

Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Utilisé pour inviter des personnes à une événement spécial, à une date précise et pour une raison précise
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Utilisé pour inviter des personnes à un dîner et pour donner la raison de ce dîner
I er hjerteligt inviteret til...
You are cordially invited to…
Formel, utilisé pour inviter des personnes à une événement formel. Utilisé généralement pour les dîners d'entreprise.
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Formel, utilisé pour inviter des amis proches à un événement
Vi vil meget gerne have at du kommer.
We would very much like you to come.
Utilisé dans une invitation après avoir demandé au destinataire de venir, pour souligner que sa présence ferait plaisir
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Would you like to come to…for…?
Informel, utilisé pour inviter des amis sans autre raison que pour les voir